Trackdaykörning

Trackday kalender för bankörning 2023

I den här kalendern samlar vi samtliga trackday-möjligheter på våra svenska racerbanor.
Genom färgkodningen ser du vilken typ av körning eller vilka biltyper som avses för den aktuella dagen.
Sök i kalendern utifrån de färgade fälten för att se vilka tider och banor det gäller. Klicka på det aktuella fältet för att få fram mer information om just det arrangemanget.
Den lilla grå rutan med linjer ovanför kalendern aktiverar de banor eller arrangörer du vill selektera fram.

Från början var det inte tänkt att vi skulle ha med Trackdays för motorcyklar, men intresset har varit jättestort från flera håll och då många banor både har körningar för MC och gärna fyller sina kalendrar med hojjarna, så de är en viktig grupp. Vi kommer därför löpande att fylla på med bankörning för motorcyklar.
Totalt under 2022 så fanns det långt över 350 tillfällen att köra på svenska racerbanor, och så snart banägarna och de olika Trackday-arrangörerna gjort klart sina kalendrar för 2023 så läggs de in på sidan.
Därutöver tillkommer alla märkesklubbars körningar som Porsche klubben, Mazda MX-5, Alfaklubben, BMW klubben med flera som är flitiga arrangörer av bandagar, men de listas alltså inte här då de oftast kräver att specifikt bilmärke för att få köra, och därför har stängda aktiviteter för enbart sina medlemmar.

Vi reserverar oss från felskrivningar eller felaktiga uppgifter från arrangören av de olika aktiviteterna.
Du kan via länken skicka in din mailadress till oss för att få löpande information och nyhetsbrev med tillägg och förändringar i kalendern.
Licenskurs
Licenskurs
Racerförare för en dag
Racerförare för en dag
Prova på racing
Körning enbart för gatregistrerade bilar
Gatbilar
Körning med både gatbilar och racebilar
Gatbilar och racebilar
Körning på bana med racebilar
Racebilar
Körning med motorcykel på bana
Motorcyklar

Trackday kalender

2023, november

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram