Reglemente Skrotbilsracet 2022

Här är reglementet för Stora Skrotbilsracet på Mantorp den 30 oktober 2022. 

TÄVLA OCH HA ROLIGT

Tävlingen är öppen för alla bilar som är registrerade som personbilar men behöver inte vara besiktigad, men det gula registreringsbeviset måste ovillkorligen vara med och lämnas över innan racebesiktningen - annars ingen start. Dock är ingen pickup, skåpbil eller cabriolet tillåten. Samtliga bilar skrotas efter tävlingen.

Säkerheten är viktigast. Därför kommer bilarnas säkerhet och kondition att kontrolleras vid racebesiktningen. Tänk på att eventuell rost i bilens stomme och vitala delar måste vara lagad.

Alla bilar ska vara godkända av racebesiktningen för att få starta. Ingen startavgift betalas tillbaka om det anmälda teamet inte dyker upp eller av någon anledning inte klarar racebesiktningen.
   
Syftet med Skrotbilsracet är att ha roligt och tävla samtidigt som vi gör nytta för kretsloppet med att skrota bort äldre bilar från vägarna. Notera att Skrotbilsracet inte är någon folkracetävling där det går ut på att stånga sig fram eller använda de andra deltagarnas bilar som bromshjälp i kurvorna, utan det är ett uthållighetsrace där det team som kört flest varv efter fyra timmar vinner.

FÖRBEREDELSER

Tänk på att se till så att bilens bromsar är i god kondition innan racet då den långa rakan på Mantorp går väldigt hårt åt bromsarna. Vi rekommenderar att åtminstone byta belägg och bromsvätska. Se också över bilens kylsystem och byt gärna olja och filter.

TRÄNING, KVAL OCH RACE

Skrotbilsracet är trots allt ett uthållighetsrace. Först ska bilen hålla för träning, därefter kval även, om det inte är obligatoriskt, och slutligen fyra timmar race. Samtliga bilar måste dock köra minst åtta varv på träning och samtliga förare måste ha kört minst två varv vardera. Kvalet är inte obligatoriskt, men kör man inte kval så startar sist i racet.
Racet startas på led i två grupper med c:a 200 meters lucka mellan de två grupperna. Allt för att minska risken för kö och kollission Startordningen sker efter kvaltid. Det kan alltså vara en god idé att kvala då man slipper försöka köra sig upp i racet, och då förhoppningsvis kört sig till en optimal startposition.
Maximal körtid per körpass är 60 minuter, vilket i realitet betyder att det krävs minst tre byten om man inte lyckas köra in efter 59 minuter varje gång. Annars blir det fyra byten. Kör man över maxtiden på 60 minuter per stint blir det ett Stop-and-Go-straff på två minuter, som dock inte kan tas ut i samband med ett byte. Det gäller alltså att hålla reda på klockan!
Omkörning under Gul-flagg renderar direkt i ett Stop-and-Go-straff på två minuter, om samma team upprepar detta blir straffet fyra minuter, en tredje upprepning innebär att racet är avslutat för det teamet.
Körning utanför banan innebär också ett Stop-and-Go-straff på två minuter. Samma straff gäller också en avsiktlig påkörning. Om man inte går in i depå inom två varv efter att man tilldömts en Stop-and-Go, så läggs fem minuter extra till de utdömda 2 minuterna. 
Tävlingsledningen äger rätt att utesluta team eller förare som kör vårdslöst, farligt eller beter sig illa. Detta gäller inom hela tävlingsområdet, alltså inte enbart på banan.

TANKNING

Innan och efter träning och kval får tankning endast göras i maskindepå. Tankning görs med presenning under bilen ihop med absorbationsmatta och av person i mekoverall. 
Efter racestart skall all tankning göras i tankdepån av person i mekoverall, alltså inte av någon i föraroverall. Brandsläckare på minst 6 kilo skall vara i direkt anslutning vid tankning oavsett var denna görs.
Påfyllning av dunk får endast ske i maskindepån.
Bränsledunk för påfyllning skall vara original av valfri modell men får ej vara modifierad på något sätt. Notera att vårdslöshet eller spill på bar mark vid tankning kan bestraffas med tidstillägg.

ARRANGÖR - TÄVLINGSLEDNING

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra regler och bestämmelser löpande utifrån ändrade förutsättningar. Full genomgång sker under förarsammanträdet på söndag morgon 08.30.
Arrangören äger rätt att debitera det eller de team som genom slarv eller oaktsamhet förorsakar skador på enskild egendom, bana eller anläggning. 
Arrangören eller funtionärer kan aldrig hållas ansvarig för personskada på förare eller övriga deltagare, deras fordon eller utrustning.

KRAVSPECIFIKATION FÖR BIL

1. Det senast utfärdade gula registreringsbeviset ska lämnas över i samband med besiktningen.
2. Racingstol/Folkracestol, behöver inte har godkänt datum. Ska vara monterad i original stolsunderrede, i s.k. sliders alternativt bultas i golv eller balkar, men ska oavsett val av lösning vara ordentligt fastsatt. Får plockas ur efter racet.
3. Minst 4-punktsbälte, där infästningarna måste vara bultade eller fästa i s.k. FIA-öglor. Får plockas ur efter racet.
4. Batteriet ska vara ordentligt fastsatt.
5. Bogseröglor fram och bak ska sitta monterade. Kan vara original eller av eftermarknadsmodell.
6. Baklampor, bromsljus och blinkers ska finnas och fungera. Samtliga lampglas skall vara tejpade på ett sådant sätt att de är fullt synliga men så att de ej kan sprida ut glas vid en eventuell kollission. Framlampor får ersättas med en täckplåt.
7. Original avgassystem ska så långt det är möjligt användas, modifieringar får göras men det får inte läcka eller sticka ut från karossen på annat sätt än originalsystemet och ljudet får aldrig överstiga 85 dB vid förbipassering. Skulle någon del lossna vid körning eller vid en kollission så måste detta åtgärdas direkt. Den som kör vidare förbi depåinfarten om ljudämparen eller avgassystemet skulle ha lossnat eller skadats får svartflagg och utesluts direkt ur racet.
8. Inget som helst läckage av någon vätska från bilen.
9. Däck skall vara sommar- eller friktionsdäck. Slicks, R-däck eller dubbade däck är inte tillåtna, inte heller gatgodkända R-däck.
10. Presenning skall alltid ligga under bilen i depån. Varje team måste ha en brandsläckare på minst 6 kilo på sin depåplats

TILLÅTET - MED RESERVATION

1. Ratt får bytas mot racingmodell.
2. All inredning får plockas ur bilen men original rutor måste sitta kvar.
3. Det enda som får avlägsnas från bilen efter tävlingens slut är stol och bälte med tillhörande infästningar samt ratt om den är bytt. Ingenting annat får plockas bort från bilen. Originalratten måste dock ovillkorligen monteras tillbaka i bilen efter tävlingens slut.

FÖRBJUDET

1. Dragkrok får inte vara monterad.
2. Förstärkningar, balkar eller andra förändringar i karossen för att skydda vitala delar som kylare, motor eller hjul är förbjudet.

KRAVSPEC. FÖR FÖRARE

1. Licens är ett krav och ingen förare får starta utan uppvisad licens. Den som inte innehar en racinglicens kan köpa en SMA-licens på plats för 200 kr per förare. Licensen är en olycksfallsförsäkring.
2. Hjälm, handskar och overall är ett krav, men handskar och overall behöver inte vara av racingmodell. Gokartoverall, mekoverall, blåställ etc. är godkänt, dock ingenting som innehåller plast, nylon eller gummi – gäller även handskar.

ÖVRIGT

1. Absorbationsmatta tillhandahålls av arrangören och skall användas av teamen i depå, vid tankning och vid all påfyllnad av vätska som kylarvätska, bromsvätska etc.
2. All tankning fram till racestart får endast göras i maskindepån med presenning under bilen med absorbationsmatta och av person i mekoverall. Efter att racet startat sker all tankning i tankdepån. Brandsläckare på minst 6 kilo skall vara i direkt anslutning vid all tankning oavsett var denna görs.
3. Transponder skall monteras på skyddad plats i fronten av bilen. Arrangören tillhandahåller Transpondern som hämtas ut av teamet efter godkänd besiktning och skall återlämnas efter racet. Förlorad eller förstörd Transponder ersätts till arrangören med 1800 kr.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram