Ring Knutstorp, en mycket kuperad och krävande bana

X