PSI Motor motorstyrning, ECU och rullande landsväg