TRACKDAY SPORT

Dessa dagar hälsar vi alla typer av bilar och förare välkomna. Du kan delta med din gatregistrerade personbil eller använda dagen som en testdag med din tävlingsbil. Dagen delas in i fyra grupper med löpande 15 minuterspass mellan kl 09.00-16.30, så totalt blir det sju körpass per grupp. Lunch för förare ingår i priset samt kollektiv olycksfallsförsäkring. Extraförare/passagerare måste anmälas och kostar 300 kr, och då ingår fika, lunch och försäkring. Max 20 st bilar per grupp. Flyttning mellan grupperna kan ske under dagen för att få rätt fart i respektive grupp. Formelbilar tillåts ej.

Kostnad: 2000 kr bil / dag

Trackday Sport är ingen tävling och igen tidtagning sker.

Kom ihåg att ALL körning sker på egen risk, visa respekt för dina kompisar på och utanför banan!

Gruppindelning Sport:

Lugn / Grön – Nya förare eller de som inte kört så mycket på bana. Även motorsvagare bilar passar bra in här. Varvtider över 1.19

Medel / Blå – För dig som kört lite mer på bana. Varvtider mellan 1.14 – 1.19

Snabb / Röd – Förare och bilar som kör snabbt. Varvtider under 1.14

Legends / Svart – Legends Cup, Aquila och likvärdiga bilar kör i denna grupp.

X