Den nybyggda fabriken som ska tillverka De Tomaso P72

X